Fahri Gıda Müfettişleri

FGM-LOSO-SON

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ

GIDA’DA HALKIN KENDİ KENDİNİ DENETLEMESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

FAHRİ GIDAMÜFETİŞLERİMİZ, Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten, ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesinin temel yapı taşlarıdır.

Fahri Gıda Müfettişi Nedir?

Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesi olan FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ PROJESİNİN en temel yapı parçası olarak, SOSYAL SORUMLULUK bilincini taşıyan,

Normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri kapsamına alarak,

İşletmelerin GIDA ARZ VE SUNUMUNDA; toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte sağlayıp, sağlamadıkları konusunda sessizce gözlemler yaparak ve bu yaptıkları gözlemlerini bir rapor haline getiren kişilere FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ denir.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde HALKIN (TÜKETİCİNİN) KENDİ DENETİMİNİ KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİ daha KOLAY, daha ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesini paylaşan ve bu bilinçle FAHRİ olarak KAMU YARARINA, ilgili KAMU KURULUŞLARINA destek veren bireylerden oluşmaktadır.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelebilmektedir. Bunun önüne geçmenin yolu GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN denetim yapması yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarıdır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesinde halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda yapılan çalışmalara ülkemizin geleceği olan GENÇLERİMİZİ; “FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ” olarak projeye dâhil ederek onlara içinde bulundukları durum hakkında eğitim, bilgilendirme ve FARKINDALIK kazandırmayı AMAÇLAMAKTAYIZ.

Aslında yetişkinlerimiz sorumluluğunda olan ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan GIDA TERÖRÜNE karşı sorumluluğumuzu ülkemiz geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımızla paylaşmayı, onların hassasiyeti sayesinde GIDA TERÖRÜ ile daha etkin, sürdürülebilir ve yeni bir bakış açısı ile farkındalığı artırmayı, gençlerimizin sayesinde basın ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflemekteyiz.

Gerekçesi, İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması

Dünya’da gıda kaynaklı hastalık sıklığında artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakterileri, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar ishalden kansere kadar 200 den fazla hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Sağlıksız gıdalardan gençler/çocuklar dâhil yılda yaklaşık 2 milyon kişi ölmektedir.

Gıdalarda daha önce bilinmeyen tehlikelerin varlığı, gıda ticaretinin küresel bir boyut kazanması, kimyasal kirleticilerdeki artış, yeni teknolojilerin sektöre girişi ve farklı riskler yaratması, ekonomik yük getirmesi, besin teminindeki hızlı artış, hızlı talep artışı ve yarattığı eşitsizlikler gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Beslenmeye dayalı gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sistemine yük getirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi engelleyerek, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye çok ciddi zarar vermektedir.

Ülkemizdeki Gıda Güvenilirliği; Gıda güvenilirliğinin önemi ve gerekliliği maalesef ülkemizde tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Çiftçiden, Tüketiciye, İşletmeciden, toptancıya, perakendeciden, pazarlamacıya kadar zincir her halkası üzerinde sorumluluk olduğunu idrak edebilmiş bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Toplumumuzun gıda güvenirliliğinin insan sağlığına etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Gıda güvenirliliği konularda toplumuna eğitim, bilgi ve farkındalık kazandırılması şarttır. Özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi daha sağlıklı gıdaya ulaşmak istemesine sebep olacağından, üreticinin daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek zorunda bırakacağı gibi gıda teröristlerinin de kendiliğinden ortadan yok olacağı anlamına gelecektir.

Neden Fahri Gıda Müfettişi?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’MIZ, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca tağşiş ve taklit ürünlerin kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık (GTHB) resmi internet sitesinde, Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızın her yıl yüzbinlerce işletmeye düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimler, kestiği cezalar, her yıl onlarca GIDA TERÖRÜNÜN AFİŞE edilmesi yeterli ve caydırıcı olmadığı görülmektedir.

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelebilmeye devam etmektedir.

GIDA TERERÜNÜN önüne geçmenin yolu GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN denetimlerinin artırması yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarını bağlıdır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha KOLAY, DAHA ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesi yanı sıra bakanlığımızın iş yükünü de hafifletecektir.

Farkındalık Üretmek

Ülkemiz toplumu maalesef eğitime kapalı ve çoğu durumlarda tabiri caiz ise vurdumduymaz denilecek kadar duyarsızlaşmış durumdadır. Bu durum için maalesef “AT’IN ÖLÜMÜ ARPADAN OLSUN” diye bir atasözümüz bile var…

Toplumumuzun büyük bir kısmı içende bulunduğu durum söz konusu kendisi olunca isterse zararlı olsun (örneğin: sigara, alkol, tütün kullanımı) çok önemsemezler. Ancak söz konusu çocukları olunca her şey değişmekte, bakış açıları 180 derece dönebilmektedir.

Kendisi için “At’ın ölümü arpadan olsun” diyen ülkemizde her anne- baba çocukları söz konusu olunca yemez/yedirir, giymez/giydirir moduna geçecek kadar da hassastır. Her anne- baba çocuklarının sağlıklı ve başarılı bir birey olması için her türlü fedakârlıktan kaçınmadıklarını görmekteyiz.

Kısaca bu bağlamda gıda güvenliği ve obezite gibi çağımızın vebası haline gelen bu toplumsal sorunun çözülebilmesi ve FARKINDALIK YARATILMASININ ANAHTARI GENÇLER VE ÇOCUKLARDAN geçmektedir.

Aynı zamanda gençlerimiz, çocuklarımız toplumumuzun geleceğidir… Şimdiden onlara verilecek bu eğitim ve farkındalık onların geleceğinden önemli yer tutacak ve zamanın büyüklerinin yaptığı hataları yapmamaları konusunda bir temel oluşturacağı düşüncesindeyiz.

Şimdiden onlara verilecek bu eğitim ve farkındalık gıda güvenliğinin ve obezitenin zararları konusundaki oluşacağı farkındalığı onların ebeveynleri üzerinde etkisi göstererek yetişkinlerimizin de farkındalığını ve hassasiyetini artıracağı düşüncesindeyiz.

Projenin Amacı

GIDA TERERÜNÜN önüne geçmenin yolu GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN denetimlerinin artırması yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarını bağlıdır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha KOLAY, DAHA ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesi yanı sıra ilgili Kamu-Kurum ve Kuruluşlara yardımcı olmaktır.

Proje kapsamında Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ adı altında  81 ilde GIDA TERÖRÜNE KARŞI HAYIR diyebilmek adına bir platform ile teşkilatlanmaya devam etmektedir. Bu  FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZ her gün yüzlerce GIDA ARZ’ ı sağlayan işletmelerde sessizce gözlemler yapmakta ve raporlar düzenleyerek genel merkezimize ulaştırmaktadır.

Fahri Gıda Müfettişi Ne Yapar, Nasıl Çalışır?

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde;

Gıda arz ve sunumunda toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte olup, olmadığı gözlemlerini Cep telefonuna indirdiği Fahri Gıda Müfettişi Uygulaması üzerinden raporlayarak Genel Merkeze gönderir.

Uygulama Örneği: Fahri Gıda Müfettişimiz gözlemlediği gıda arzın da olmaması gereken katkı, renk, küf, son kullanma tarihinin geçmesine rağmen rafta ürünün bulunması,

Gıdayı servis eden yetkilinin fiziki görünüm ve hijyeni,

Gıda satışı sunulan mekanın hijyeni gibi halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumları gözlemler.

Gözlemlenen olumsuz durum hakkında işletme yetkililerini halk (Müşteri) olarak uyarır.

Söz konusu olumsuz durumun farkında ve durumdan rahatsız olduğunu işletme yetkililerine hissettirir.

Sonra bu durumu kendisine ait ve cep telefonuna indirdiği Fahri Gıda Müfettişi Uygulaması üzerinden gözlemelerini yazılı ve resimli olarak rapor haline getirir, hazırladığı raporu genel merkeze gönderir.

Fahri Gıda Müfettişimiz den gelen bu raporlar Genel Merkezde uzmanlarca değerlendirilip, ilgili makamlara iletilerek gerektiğinde yasal işlemlerin başlatılması ve başlayan yasal işlemlerin takip edilmesi sağlar.

Bu raporlar Genel Merkezde istatistik tutulması için arşivlenir.

Bu sayede aynı işletme yıl içinde kaç kez, kaç kişi tarafından olumlu olumsuz raporlanmış, olumsuz davranışında kasıt ve / veya ihmal var mı?

Hangi il, hangi bölgede daha fazla olumsuz örnekler olmakta gibi istatistik oluşturulmasında da kullanılmaktadır.

Fahri Gıda Müfettişlerimiz görevi sadece olumsuzu raporlamak değil, aynı zamanda gözlemlerinde olumlu yönde örnek teşkil eden işletmeleri de raporlamaktadır.

Fahri Gıda Müfettişlerimiz tarafından Genel Merkeze olumlu yönde gelen raporlar üzerinden, o işletmeye “Halk Sağlığına gösterdiği hassasiyetten ötürü”  proje kapsamında “TEŞEKKÜR BELGESİ” ile onurlandırılmaktadır…
Fahri Gıda Müfettişlerimiz Genel Merkeze gönderdiği olumlu, olumsuz tüm gözlem raporlarında sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.

Fahri Gıda Müfettişlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus; bu proje bir SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olduğu bilince olması, projede sadece bir müşteri gözü ile gözlemleme dışında DENETİM yetkisi olmadığını, gözlemlerinin bir işletmenin halka açık alanlarının da gerçekleştireceği, bu projenin amacı sadece FARKINDALIK oluşturmak olduğunu bilir.

Fahri Gıda Müfettişi Görev ve Yetkileri

-FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bu projenin bir SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olduğu, Fahri Gıda Müfettişi olarak projede kendisine verilen bu unvan ve sorumluluğun sadece bir müşteri/ tüketici gözü ile gözlemden ibaret olduğu, bunun dışında YASAL bir DENETİM yetkisi olmadığı, bu projenin amacı sadece FARKINDALIK oluşturmak olduğu bilincini taşır.

-ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU Fahri Gıda Müfettişi olarak görev yapmak isteyen kişileri, bu FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ projesi kapsamında FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ unvanı verir, bu unvanla TARIMKON resmi web sayfasında yayınlar ve referans olur.

-FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde işletmelerin gıda arz ve sunumunda, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte sağlayıp, sağlamadıkları konusunda sessizce gözlemler yaparak ve bu yaptıkları gözlemlerini kendi cep telefonlarına indirdikleri FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ ANDOİD UYGULAMASI üzerinden bir rapor haline getirerek TARIMKON Genel Merkezine gönderir,

Fahri Gıda Müfettişi Gözlem Hususlar

  • Gıdalarda tağşiş, taklit, GDO’ lu gıdalar,
  • Gıda arzın da olmaması düşündüğünüz katkı, renk, küf,
  • Son kullanma tarihinin geçmesine rağmen rafta bulunan ürün,
  • Gıdayı servis eden yetkilinin fiziki görünüm ve hijyeni,
  • Gıda satışı sunulan mekanın hijyeni gibi halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumlar,
  • Bir gıda ARZ’ ında toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinde yeterli nicelik ve nitelikte olup, olmadığının tespiti,
  • … Başta olmak üzere; FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bir gıda ARZ’ ında toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinde yeterli nicelik ve nitelikte olmadığının tespiti yanında HALK SAĞLIĞINA HASSASİYET GÖSTEREN ÖRNEK işletmeleri de gözlemleyerek raporlanmasını yapar,
  • Bu örnek teşkil eden işletmelere proje kapsamında ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU tarafından “ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZİN YAPTIĞI GÖZLEMLER SONUCUNDA HALK SAĞLIĞINA GÖSTEMİŞ OLDUĞUNU HASSASİYETTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİZ”, ibaresi içeren bir TEŞEKKÜR BELGESİ düzenlenir,
  • FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bu TEŞEKKÜR BELGESİ’ ni ilgili işletmeye görev ve sorumluğu içinde bağlı bulunduğu BAŞKANI ile uygun görülen bir HEYET halinde takdim eder, bu takdim SOSYAL MEDYA aracılıyla ilan edilerek çevrede bir FARKINDALIK ve KATILIMCILIK üretilmeye çalışır, aynı zamanda TARIMKON resmi web sayfasında proje detaylarında yer alır,
  • FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, FAKÜLTE BAŞKANI’NA karşı sorumludur.

Teşekkür Belgesi Verilecek İşletmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİMİZ; bir işletmeye bu TEŞEKKÜR BELGESİ’ ni verilmesini istediği işletmenin aşağıda belirlenen kriterlerin sağladığı konusunda referans olur.

İŞLETMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NOT
Gıdalarda tağşiş ve taklit olmadığı görüşüne varıldığı,
Bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmadığı,
Tuvaletler gıdaların işlendiği yerlerden ayrı olduğu ve üretim alanına direk açılmadığı,
İşletmenin giriş kapısı direk üretim alanına açılmadığı,
Duvarların düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden yapılmış olduğu, çatlak olmaığı, kolay temizlenebilir ve üretime uygun olduğu,
Tavan, duvar ve yer döşemelerinde küf ve benzeri bir birikintinin olmadığı,
Kapı ve pencereler sinek, haşere ve diğer zararlıların girişini engelleyecek şekilde düzenlendiği,
Ürüne göre soğuk zincir ekipmanın varlığı,
Tuvaletlerin temiz, düzenli, müşteri ve çalışanlar için el/yüz temizliği için lavabolar ve bu lavaboların hijyenik olduğu, sabun ve el/yüz kuruluma için malzemelerin olduğu,
İşletmenin, Makina, Ekipman, Masa ve Servis Alanlarının temiz ve bakımlı olduğu,
Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, servis eden işyerlerinde personelin galoş, eldiven gibi koruyucu önlemleri aldığı,
Servis personellerinin kıyafetlerinin temiz, kişisel temizlik kurallarına uyumlu olduğu, üretim alanlarında sigara içmediğini,
Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında, işyerinde gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan bulundurulmadığı,
Satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi, parti ve seri numarasının açık bir dille ve görünür şekilde düzenlendiği,
Servise ve/ veya satışa sunulan gıda ürünlerinde tabak, bıçak, çatalın temiz olduğu, pakete giren ürünlerin paketinin temiz ve uygun olduğu,
İşletmenin atık ve çöplerini, gıdadan uygun bir mesafede tutulduğu, çöp kutularının ağzının kapalı olduğu,
İşletmenin yeterli aydınlatma ve havalandırma sistemin olduğu,
-İŞLETMEYE VERİLEN TOPLAM PUAN

Yukarıdaki 17 kalem konular gözlemlenerek FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ cep telefonuna indirdiği “FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ” Android yazılım üzerinden her başlık 100 üzerinden puanlama ile değerlendirmektedir.

Bu puanlama; Konu Başlığı Puanının Toplamı /17 formülü ile hesaplanarak 70 puan üstü alan işletme için “TEŞEKKÜR BELGESİ” düzenlenmektedir.

Fahri Gıda Müfettişleri Tanıtım Broşürü ve Kayıt Formunu Buradan İndirebilirsiniz