Fahri Gıda Müfettişleri Projesi içinde  üyelerimiz arasında Sosyal Network Ağı kurulmaktadır. Fahri Gıda Müfettişlerimiz hangi ilde, hangi ilçede profesyonel olarak ne iş ile uğraştığını diğer tüm Fahri Gıda Müfettişlerimiz görmesi, bilmesi ve takip etmesi için dijital platform oluşturulmaktadır. Bu platform ile üyelerimiz arasında sosyal, ticari, iktisadi faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Büyük bir ailen parçası olan Fahri Gıda Müfettişlerimiz, normal sosyal hayatları içinde teşkilatımızın tüzüğü ve amaçları çerçevesinde görevlerini ifa ederken, 81 il ve tüm ilçelerimizde teşkilatlanmaya devam etmektedir. İki yıl içinde 10.000 kişiden fazla Fahri Gıda Müfettişimiz olması hedeflenmektedir. Büyük ve güçlü bir yapı içinde her üyemiz ülkemizin en ücra köşesinde bile ulaşabileceği aileden birinin varlığını hissetmesi hedeflenmektedir.