Kurumsal

Hakkımızda

TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında Arz, Talep, Danışmanlık ve Proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, Uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak,

Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da 38 ülkede teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her geçen gün hızla büyüyen,

Üreticisini‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçiren,

Ulusal/Uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçisine,üreticisine, iş adamına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflerine, işletmelerine ve yerel yönetimlerine,

İhracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan, Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırımlar, uluslararası pazarlama, pazar araştırması,eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleriyle alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kuruluşudur…

Amaç ve Faaliyetlerimiz

  • İşletmelerimiz, firmalarımız, birliklerimiz, kooperatif ve derneklerimizin üretim ve tedariklerin deki girdilerini minimum çıktılarını ise maksimum seviyeye taşımalarına yardımcı olmak
  • Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında hizmet veren tüm sektörtemsilcilerinin hibe, teşvik, destek projelerini yapmak, uygulamak ve danışmanlık desteği vermek
  • Ulusal ve uluslararası yeni pazara ulaşmalarına yardımcı olmak.
  • İhracat istihbaratı toplamak
  • Üreticimizin‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’anlayışına geçebilmelerine rehberlik etmek
  • Ulusal ve uluslararası sektörel rakipleri inceleyerek stratejileri,fiyat politikaları,kampanyaları, promosyonları, mesajları ve ürünleri hakkında sektör temsilcilerine bilgi toplamak
  • Uluslararası pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz için pazar araştırması, ürün tanıtımı,ticari toplantılar organize ederek, uluslararası tedarikçi/alıcılarla bir araya getirmek, Network oluşturmak
  • Uluslararası yeni pazara ulaşmak isteyen sektör temsilcilerimiz için hedeflenen ülkeler de rehberlik ve garantörlük sistemleri geliştirmek
  • Uluslararası pazarda gümrük, lojistik, hukuki, sosyal, kültürel ve politik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek

Misyonumuz

Tarımsal üretimde verim, gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin ve kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

Sektör temsilcilerinin uluslararası yeni pazarlara ulaştırılması adına çalışan, toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen,

Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen,

Verimliliği artıran tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici / arz-talep dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı bir işbirliği kuruluşudur.

Vizyonumuz

Ulusal/ Uluslararası alanda tarım, gıda çevre ve enerji sektörüne yönelik kamu-kurum, kuruluş, sivil toplum, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği ile küresel arenada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilecek,

Makro ekonomik istikrarı yakalamış, küresel rekabet gücüne, lider girişimcilere ve markalara sahip, yüksek teknoloji üretebilen, yenilikçi, dünya ticaretinde önemli pay sahibi alanında dünyanın önemli yatırım, finans ve AR-GE merkezlerinden biri olan çağdaş standartları uygulayan,

Çiftçinin, üreticinin, sektör temsilcilerinin ve sektör çalışanlarımızın gelir seviyesini ve refahının yükselmesinde, sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alarak, sektörün serbest piyasa koşullarında, ulusal ve uluslararası pazar ortamında rekabet edebilirliğini sağlayacak bir ülke olmasına katkıda bulunmaktır.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tanıtım kataloğunu buradan indirerek kitapçık halinde kullanabilirsiniz.