• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

TARIMKON is a production of economic cooperation integration, in which supply, demand, consultancy and project owners can act with a joint advisory under a joint roof, in national/international agriculture, food,energy, environment and sub-sectors.

As a Confederation, we have a stable growth with completing integration of international marketing and economic cooperation. We have 38 country, 81 city, 640 county representatives and 12 marketing and sales office in the world.

TARIMKON has placed the mentality of ‘first market then produce' instead of 'first produce then market'.

TARIMKON is the only and the largest NGO who serves to its national and international members, sector representatives, businessmen, farmers of the world, producers, investors, other NGO's, cooperatives and local governments on importing, exporting, foreign investments, national and international agriculture, food, mechanization, technology and environment.


TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik işbirliği entegrasyonunu tamamlayarak, Türkiye’de 81 il, 640 ilçe, Dünya’da 38 ülkede teşkilatlanmış, 12 ülkede satış pazarlama ofisleri ile her geçen gün hızla büyüyen,

Üreticisini ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçiren,

Sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, dünya çiftçilerine, üreticilerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kooperatiflere, işletmelere ve yerel yönetimlere, dış ticaret şirketlerine, yatırımcılarına, 

Ulusal ve uluslararası arenada tarım, gıda ve bu alana hizmet veren tedarikçilerine yönelik yatırım, uluslararası pazarlama, pazar araştırması, eğitim, proje ve danışmanlık hizmetleri veren, alanında tek ve en büyük uluslararası sivil toplum kurulusudur…

Our Activities

INTERNATIONAL MARKETING AND MARKET RESEARCHES

TARIMKON carries out international new market research, marketing and lobbying activities to guide our producer to switch the understanding of “first production then marketing’ to ‘first marketing then production”