ÇİFTÇİ MECLİSİ PLATFORMU

 

Çiftçi Meclisi Platformumuz, Ülkemizin çoğrafi bölgelerine göre seçilmiş öncü büyük çiftçilerinden oluşan bir istişare kurulunun adıdır. Bu kurula, sektör temsilcilerimiz ve mühendislerimiz teknik destek vermektedir.

Bu platformda, Ülkemiz tarımın gelişmesinde, çiftçilerimizin refah seyilerinin artırılması, gençlerimizi kırsal alanlara yönlendirilebilmesinde her çoğrafi bölgesinin kendine has sorunları olduğunu görüyoruz. Bu sorunlar bölgesine göre yapısal, iklimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak değişiklik göstermektedir. Tarımsal kalkınmayı planlarken bölgesel olarak bu değişkenleri ayrı ayrı ele alınması gereklidir. 

Bu Kuruldaki üyelerimiz, Bölgesel olarak çiftçilerimizin tarımsal sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmektedir. Ve çıkan sonucu bir rapor haline getirip, bu raporu doğrudan T.C. Tarım ve Orman Bakanı 'na sunmayı kendilerine görev edinmişlerdir. 

 

Kurul, T.C. Tarım ve Orman Bakanı 'na doğrudan çifçilerin dilinden, bölge-bölge kırsalda yaşanan ekim, üretim, hasat ve satışa yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren bu raporu yılda 2 kere olmak üzere hazırlayarak makama arz etmektedir.

Bu sayede Makam, herhangi bir siyasi, makam, mevki  kaygısından uzak ve/veya bir bürokratik işlem süzgecinden geçmeden doğrudan çiftçilerimizin sorun ve çözüm önerileri hakkında düzenli bir bilgi kaynağına sahip olmaktadır.

 

 

 

ÇİFTÇİ MECLİSİ PLATFORMU KURUL ÜYELERİ


 

   

 

 Cevat Ensari

Doç. Dr.

Çiftçi Meclisi Başkanı

Muzaffer Damar

Çiftçi / İşletmeci

Çiftçi Mec. Bşk. Yrd. 

Halit Kayek

Yük. Zir. Müh.

Çiftçi Mec. Gen. Sekreteri

 

Doğu Akdeniz Bölgesi

Çiftçi

Halil Karabulut

Doğu Karadeniz Bölgesi

Çiftçi

Osman Kurt 

Güneydoğu Bölgesi 

Çiftçi 

Kemal Polat

Batı Akdeniz Bölgesi

Çiftçi

Selami Demir

İçanadolu Bölgesi

Çiftçi

Semih Çimen

Orta Karadeniz Bölgesi

Çiftçi

İbrahim Bayrak

Trakya Bölgesi

Çiftçi

Mehmet Ölmez

Ege Bölgesi

Çiftçi

Hüseyin Kaya

Marmara Bölgesi

Çiftçi

Celal Yıldız

Doğu Anadolu Bölgesi

Çiftçi

Kadir Ceylan

Veteriner Hekim

Aslı Demir

Gıda Mühendisi

İlker Yıldız

Ziraat Mühendisi

Semra Kaya

Su Ürünleri Müh.

Samet Bakır


Toprak Mühendisi

Olcay Öztürk