"GIDA’DA HALKIN KENDİ KENDİNİ DENETLEMESİ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Fahri Gıda Müfettişlerimiz, toplumumuzun yaşaması, pek çok yönden gelişmesini ve onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten, ulusal çapta yürütülen bir farkındalık projesinin temel yapı taşlarıdır.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ; toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesi olan FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ PROJESİ ’nin en temel yapı taşı olarak, SOSYAL SORUMLULUK bilincini taşıyan,

Normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alışverişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stoklayan, lojistiğini ve toptan satışını yapan, kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zincirini kapsamına alarak,

İşletmelerin GIDA ARZ ve SUNUMUNDA; toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte sağlayıp sağlamadıkları konusunda, sessizce gözlemler yapar ve bu gözlemleri bir rapor haline getirirler..

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLARİNİN AMACI;

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimi, paketlemesi, satışı, lojistiği, stoku, hijyeninin halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde HALKIN (TÜKETİCİNİN) KENDİ DENETİMİNİ KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİNİN daha KOLAY, daha ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesini paylaşan ve bu bilinçle FAHRİ olarak KAMU YARARINA, ilgili KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA GÖNÜLLÜ destek veren bireyler olmaktır.

GIDA TERÖRÜNÜN önüne geçmenin yolu TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’nın denetimlerinin artırmasının yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarına bağlıdır. Fahri Gıda Müfettişlerimiz bu vizyonla faaliyetlerine devam ederken çevresinde de FARKINDALIK ÜRETMEYE çalışır.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ PROJESİ ile, halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak üzere bu konuda yapılan çalışmalarla ülkemiz ve toplumumuzda kendisi, çocuğu, ailesi ve toplum sağlığına duyarlı, GIDA TÖRÖRÜNE karşı mücadeleci kişileri  “FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ” olarak projeye dâhil ederek onlara içinde bulundukları sağlıklı gıda, gıda güvenliği, güvenilir gıda hakkında EĞİTİM ve FARKINDALIK kazandırmayı AMAÇLAMAKTAYIZ.

 

PROJENİN GEREKÇESİ, İHTİYAÇ VE SORUNLARIN TANIMLANMASI

Dünyada gıda kaynaklı hastalık sıklığında artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakteriler, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar, ishalden kansere kadar 200DEN FAZLA HASTALIKTAN SORUMLU tutulmaktadır. Sağlıksız gıdalardan gençler/çocuklar dâhil YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ ölmektedir.

Gıdalarda daha önce bilinmeyen tehlikelerin varlığı, gıda ticaretinin küresel bir boyut kazanması, kimyasal kirleticilerdeki artış, yeni teknolojilerin sektöre girişi ve farklı riskler yaratması, ekonomik yük getirmesi, besin teminindeki hızlı artış, hızlı talep artışı ve yarattığı eşitsizlikler, gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Beslenmeye dayalı gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sistemine yük getirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi engelleyerek, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye ciddi zararlar vermektedir.

Ülkemizdeki Gıda Güvenilirliği; Gıda güvenilirliğinin önemi ve gerekliliği maalesef ülkemizde tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Tarladan - Sofraya kadar zincirin her halkası üzerindeki toplumsal sorumluluğumuzun yeterince idrak edilemediği, güvenilirliği olmayan gıdaların insan sağlığına etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olunmadığı görülmektedir. Gıda güvenirliliği konularında topluma eğitim, bilgi ve farkındalık kazandırılması şarttır. 

Özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi, üreticinin daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek zorunda bırakacağı gibi gıda teröristlerinin de kendiliğinden ortadan yok olacağı anlamına gelecektir.

 

NEDEN FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ? 

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’MIZ, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca tağşiş ve taklit ürünlerin kamuoyunun bilgisine sunulabileceğini hükme bağlamıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten ve/veya ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık (GTHB) resmi internet sitesinde, Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktaydı. (Sonradan bu uygulama bazı mağduriyetlere sebep vermektedir gerekçesi ile kaldırıldı.)

Bu kanunun yürürlükte olduğu dönemde de öncesinde ve sonrasında da Bakanlığımızın her yıl onbinlerce işletmeye düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimler, kestiği cezalar ve her yıl onlarca GIDA TERÖRÜNÜN AFİŞE edilmesinin yeterli ve caydırıcı olmadığını tecrübe etmiş bulunmaktayız.

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak, ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelmeye devam etmektedir.

GIDA TERÖRÜNÜN önüne geçebilmek için T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’nın denetimlerinin her il ve ilçede artırması gerekmektedir. Ancak bu denetimlerin artırılması bakanlığa ciddi bir maddi yük getirmekle birlikte, denetimleri ne kadar artırsa artırsın, doğrudan tüketiciye dokunmadıkça yeterli olmayacaktır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha KOLAY, DAHA ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesi yanı sıra bakanlığımızın iş yükünü de hafifletecektir.

Bu terörle mücadelenin yolu ancak tüketicimizin bilinçli, dikkatli ve sorgulayıcı birer tüketici olmalarına bağlıdır. Bu bağlamda TARIMKON, üretici ve tüketicilerimizde farkındalık oluşturmak üzere, Fahri Gıda Müfettişliği projesini hazırlayarak kamu yararına hizmet etmeye çalışmaktadır.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ NASIL ÇALIŞIR? 

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ gözlemlerini; normal gündelik yaşamı içinde; ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya hoşça vakit geçirmek için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant ve benzeri gıda üreten, paketleyen, satan, stoklayan, lojistiğini yapan, toptan satışını yapan kısacası;

TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde gıda arz ve sunumunda toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinin yeterli nicelik ve nitelikte olup, olmadığını, halk sağlığı ve GIDA KODEKSİ kriterlerine bağlı olarak uzmanlarımızdan edindiği bilgi ve eğitimler doğrultusunda gerçekleştirir. Bu gözlemlerini Cep telefonuna indirdiği FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ MOBİL UYGULAMASI (BEETOOFULL) üzerinden paylaşır.

 

Fahri Gıda Başmüfettişlerimiz ve Fahri Gıda Müfettişlerimiz yaptıkları gözlemler sonucunda, gıda arzı sağlayan işletmenin, gıdalarda tağşiş ve taklit olduğu görüşüne ve halk sağlığına ciddi zararlı olduğuna kanat getirmiş ise, bu gözlemlerini resimleyip, belgelendirip bir rapor halinde FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’ne ulaştırır. Rapor, Genel Sekreterlik uzmanlardan oluşan FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLİĞİ GENEL SEKRETERYASI’nda değerlendirilir ve ilgili kamu kurumlarına ihbar edilir. İhbarın sonuçları ve yaptırımının takibini Genel Sekretrlik yapar. Aynı zamanda bu raporların, ihbarların ve yaptırımların sonuçlarını istatistik oluşturmak için arşivler.

 

Fahri Gıda Müfettişlerimizin görevi sadece olumsuzu raporlamak değil, aynı zamanda gözlemlerinde OLUMLU YÖNDE ÖRNEK TEŞKİL EDEN İŞLETMELERİ de raporlamaktır.

 

Fahri Gıda Müfettişlerimiz tarafından Genel Merkeze olumlu yönde gelen raporlar üzerinden, söz konusu işletme “HALK SAĞLIĞINA GÖSTERDİĞİ HASSASİYETTEN ÖTÜRÜ”  proje kapsamında “TEŞEKKÜR BELGESİ” ile onurlandırılır.

Buradaki amacımız; sadece olumsuz örneklerin cezalandırılmasını sağlamanın yeterli olmadığını anlatabilmek, olumlu anlamda örnek işletmelerimizi de ödüllendirmek, halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetin, çabalarının ve gayretlerinin halkımız tarafından gördüğünü ve takdir edildiğini bilmelerini sağlamaya çalışmaktır. Bu çalışma ödüllendirilen, olumlu anlamdaki örnek işletmelerimizdeki bu hassasiyetin sürdürülebilir kılınmasını amaçlamaktadır.

 

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ GÖREV SORUMLULUKLARI NELERDİR? 

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bu projenin bir SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olduğu,  Fahri Gıda Müfettişi olarak projede kendisine verilen bu unvan ve sorumluluğun sadece sosyal sorumluluk çerçevesinde bir müşteri / tüketici gözü ile gözlemden ibaret olduğu, bunun dışında YASAL bir DENETİM yetkisi olmadığı, bu projenin amacının sadece FARKINDALIK oluşturmak olduğu bilincini taşır.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, Genel Merkeze gönderdikleri olumlu, olumsuz tüm gözlem raporlarında sorumluluk ve tarafsızlık bilinci ile hareket eder,

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alışverişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant ve benzeri gıda üreten, paketleyen, satan, stoklayan, lojistiğini yapan, toptan satışını yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde işletmelerin gıda arz ve sunumunda, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte sağlayıp sağlamadıkları konusunda SESSİZCE GÖZLEMLER yaparak ve bu yaptıkları gözlemlerini cep telefonlarına indirdikleri FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ UYGULAMASI üzerinden bir rapor haline getirerek TARIMKON, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’ne gönderir,

TARIMKON, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’ne gönderilen raporlar hakkında yapılan incelemeler ve alınan kararlar, ihbarlar ve ihbarların sonuçları hakkında raporu gönderen FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ’ne bilgi verilir.

PROJEDEKİ DEĞERLENDİRMELERİN GÜVENİRLİLİĞİNİ SAĞLAMA NASIL YAPILIR? 

•1- Proje kapsamında, Üye işletme ile FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞİ arasında  işletmeye özel ve gizli nitelikli rapor düzenlenmektedir. Bu rapor soncunda bir işletmenin BEETOOFULL uygulama sistemine yer alması için en az 100 üzerinden 70 puan alması gerekmektedir. Rapor sonucunda, işletme 70 puan alamamış ise işletmenin raporda gördüğü eksiklerini gidermesi beklenmektedir.  Bu aşamada işletme GECİCİ ÜYE olarak askıda bekletilmektedir. Eksiklerini tamamlayan işletme ikinci kez denetlenerek gerekli kriterleri yerine getirdiği görüldükten sonra BEETOOFULL ‘da HALK SAĞLIGA HASSASİYET GÖSTEREN İŞLETME olarak yer alması sağlanmaktadır.
•2- Bu görünürlük ile o işletmenin FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİMİZ gündelik hayatları içinde yaptığı alış-verişlerinde sürekli tercih ederek, işletmenin HALK SAĞLIĞINA GÖSTERDİĞİ HASSASİYETİNİ koruyup korunmadığı takip etmektedir.
•3- FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞLERİMİZ tarafından sisteme dahil edilerek, BEETOOFULL uygulamasında yer verilen işletme hakkında verilen puan ve yorumlar tüm kullanıcılarımız (tüketiciler/halk) tarafından  görünür ve onlarında yorumlarına, gözlemlerine ve puanlandırmalarına açık tutulur. Kullanıcılarımız (tüketiciler/halk) yorumları, gözlemleri ve puanlandırmaları, MÜFETTİŞLERİMİZİN çalışmalarının doğruluğunu, tarafsızlığını nihai hedefimiz olan tüketici/ halk gözü ile bir kez daha teyit etmektedirler. Kullanıcılarımız (tüketiciler/halk) tarafından yapılan tüm yorum ve gözlemler Genel Sekreterlik tarafından takip edilmekte ve Müfettişlerimizin yorum ve gözlemlerine zıt bir durum tespiti yapılmış ise o işletme ve müfettiş incelemeye alınmaktadır.
•4- FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ’ne gelen olumsuz raporlar Genel Sekreterlik uzmanları tarafından detaylı incelenip ilgili kamu-kuruma ihbar edilecek ve ihbarın sonucu takip edilmekte, takip sonucu ve ilgili kurumun yaptırımı, raporu düzenleyen FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞİ ve/veya FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİMİZ ile paylaşılmaktadır.
•5-  Denetimler sonucu, FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ’ne gelen olumlu-olumsuz raporlar Genel Sekreterlik uzmanları tarafından yapılan incelemelerinde olası, bir haksızlık veya kayırma gibi suiistimallerde dikkate alınmaktadır. Bu raporun incelenme süresinde uzmanlarımızda oluşan bir şüphe halinde o gıda arzı sağlayan işletmeye,  Genel Sekreterlik  bir uzman görevlendirilerek raporu teyit etmektedir. Eğer, FAHRİ GIDA BAŞMÜFETTİŞİ ve/veya FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİMİZİN hazırladığı raporda olası bir olası kayırma ve/veya gerçeği yansıtmıyorsa o raporu hazırlayan kişi projeden çıkartılmaktadır.