FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ

"GIDA’DA HALKIN KENDİ KENDİNİ DENETLEMESİ" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Fahri Gıda Müfettişlerimiz, toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten, ulusal çapta yürütülen bir farkındalık projesinin temel yapı taşlarıdır.

 

Fahri Gıda Müfettişi Nedir?

Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesi olan FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ PROJESİNİN en temel yapı parçası olarak, SOSYAL SORUMLULUK bilincini taşıyan,

Normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri kapsamına alarak,

İşletmelerin GIDA ARZ VE SUNUMUNDA; toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte sağlayıp, sağlamadıkları konusunda sessizce gözlemler yaparak ve bu yaptıkları gözlemlerini bir rapor haline getiren kişilere FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, Üniversiteli gençlerimizin bu görevi icra etmeleri halinde onlara da GENÇ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ denir.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde HALKIN (TÜKETİCİNİN) KENDİ DENETİMİNİ KENDİSİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİ daha KOLAY, daha ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesini paylaşan ve bu bilinçle FAHRİ olarak KAMU YARARINA, ilgili KAMU KURULUŞLARINA destek veren bireylerden oluşmaktadır.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelebilmektedir. Bunun önüne geçmenin yolu T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN denetim yapması yanında, öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarıdır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesinde halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda yapılan çalışmalara ülkemizin toplumunda kendisi, çocuğu, ailesi ve toplum sağlığına duyarlı, GIDA TÖRÖRÜNE karşı mücadeleci kişileri  “FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ” olarak projeye dâhil ederek onlara içinde bulundukları sağlıklı gıda, gıda güvenliği, güvenilir gıda hakkında eğitim, bilgilendirme ve FARKINDALIK kazandırmayı AMAÇLAMAKTAYIZ.

Aslında tamamen yetişkinlerimiz sorumluluğunda olan ama bir türlü çözüme kavuşturulamayan GIDA TERÖRÜNE KARŞI sorumluluğumuzu, ülkemiz geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımızla paylaşmayı, onların hassasiyeti sayesinde GIDA TERÖRÜ ile daha etkin, sürdürülebilir ve yeni bir bakış açısı ile farkındalığı artırmayı hedefleyrek projemizde gençlerimizi  GENÇ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ olarak görevlendirmekteyiz. Bu sayesinde basın ve kamuoyunun dikkatini daha fazla çekmeyi hedeflemekteyiz.

Gerekçesi, İhtiyaç ve Sorunların Tanımlanması

Dünya’da gıda kaynaklı hastalık sıklığında artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakterileri, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar ishalden kansere kadar 200 den fazla hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Sağlıksız gıdalardan gençler/çocuklar dâhil yılda yaklaşık 2 milyon kişi ölmektedir.

Gıdalarda daha önce bilinmeyen tehlikelerin varlığı, gıda ticaretinin küresel bir boyut kazanması, kimyasal kirleticilerdeki artış, yeni teknolojilerin sektöre girişi ve farklı riskler yaratması, ekonomik yük getirmesi, besin teminindeki hızlı artış, hızlı talep artışı ve yarattığı eşitsizlikler gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Beslenmeye dayalı gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sistemine yük getirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi engelleyerek, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye çok ciddi zarar vermektedir.

Ülkemizdeki Gıda Güvenilirliği; Gıda güvenilirliğinin önemi ve gerekliliği maalesef ülkemizde tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Çiftçiden, Tüketiciye, İşletmeciden, toptancıya, perakendeciden, pazarlamacıya kadar zincir her halkası üzerinde sorumluluk olduğunu idrak edebilmiş bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Toplumumuzun gıda güvenirliliğinin insan sağlığına etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Gıda güvenirliliği konularda toplumuna eğitim, bilgi ve farkındalık kazandırılması şarttır. Özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi daha sağlıklı gıdaya ulaşmak istemesine sebep olacağından, üreticinin daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek zorunda bırakacağı gibi gıda teröristlerinin de kendiliğinden ortadan yok olacağı anlamına gelecektir.

Neden Fahri Gıda Müfettişi?

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’MIZ, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca tağşiş ve taklit ürünlerin kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık (GTHB) resmi internet sitesinde, Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktaydı. (Sonradan bu uygulama bazı maduriyetlere sebep vermektedir gerekçesi ile kaldırıldı.)

Bakanlığımızın her yıl yüzbinlerce işletmeye düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimler, kestiği cezalar, her yıl onlarca GIDA TERÖRÜNÜN AFİŞE edilmesi yeterli ve caydırıcı olmadığı görülmektedir.

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelebilmeye devam etmektedir.

GIDA TERÖRÜNÜN önüne geçebilmek için T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN denetimlerinin her il ve ilçe de artırması gerekmektedir. Ancak bu denetimlerin artırılması bakanlığa ciddi bir maddi yük getirmekle birlikte denetimleri ne kadar artırsa artırsın yeterli olmacaktır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha KOLAYDAHA ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesi yanı sıra bakanlığımızın iş yükünü de hafifletecektir.

Bu terörle mücadelenin yolu ancak vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarına bağlıdır.

 

Farkındalık Üretmek

Ülkemiz toplumu maalesef eğitime kapalı ve çoğu durumlarda tabiri caiz ise vurdumduymaz denilecek kadar duyarsızlaşmış durumdadır. Bu durum için maalesef “AT’IN ÖLÜMÜ ARPADAN OLSUN” diye bir atasözümüz bile var…

Toplumumuzun büyük bir kısmı içende bulunduğu durum söz konusu kendisi olunca isterse zararlı olsun (örneğin: sigara, alkol, tütün kullanımı) çok önemsemezler. Ancak söz konusu çocukları olunca bakış açıları 180 derece değişmektedir.

Kendisi için “AT’IN ÖLÜMÜ ARPADAN OLSUN” diyen ülkemizde her anne- baba çocukları söz konusu olunca YEMEZ/YEDİRİR, GİYMEZ/GİYDİRİR moduna geçecek kadar da hassastır. Her anne- baba çocuklarının sağlıklı ve başarılı bir birey olması için her türlü fedakârlıktan kaçınmadıklarını görmekteyiz.

Kısaca bu bağlamda gıda güvenliği ve obezite gibi çağımızın vebası haline gelen bu toplumsal sorunun çözülebilmesi ve FARKINDALIK YARATILMASININ ANAHTARI GENÇLER VE ÇOCUKLARDAN geçmektedir.

Aynı zamanda gençlerimiz, çocuklarımız toplumumuzun geleceğidir. Şimdiden onlara verilecek bu eğitim ve farkındalık onların geleceğinden önemli yer tutacak ve zamanın büyüklerinin yaptığı hataları yapmamaları konusunda bir temel oluşturacağı düşüncesindeyiz.

Şimdiden onlara verilecek bu eğitim ve farkındalık gıda güvenliğinin ve obezitenin zararları konusundaki oluşacağı farkındalığı onların ebeveynleri üzerinde etkisi göstererek yetişkinlerimizin de farkındalığını ve hassasiyetini artıracağı düşüncesindeyiz. Bu sebebtendir ki gençlerimizi mutlaka bu proje içine almalıyız.

 

Projenin Amacı

GIDA TERERÜNÜN önüne geçmenin yolu TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN denetimlerinin artırması yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka okumaları, dökme olarak tabir edilen menşei belli olmayan veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarını bağlıdır.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesi daha KOLAYDAHA ETKİN ve daha UCUZ olacağı düşüncesi yanı sıra ilgili Kamu-Kurum ve Kuruluşlara yardımcı olmaktır.

Proje kapsamında TARIMKON ve FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ adı altında  81 ilde “GIDA TERÖRÜNE KARŞI HAYIR” diyebilmek adına bir platform ile teşkilatlanmaya devam etmektedir. Bu  FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZ her gün yüzlerce GIDA ARZ’ ı sağlayan işletmelerde sessizce gözlemler yapmakta ve raporlar düzenleyerek TARIMKON GENEL MERKEZİMİZE ulaştırmaktadır.

 

Fahri Gıda Müfettişi Ne Yapar, Nasıl Çalışır?

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde;

Gıda arz ve sunumunda toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte olup, olmadığı gözlemlerini Cep telefonuna indirdiği FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ UYGULAMASI üzerinden işletmelere aşağıdaki değerlendirme cetveline göre puanlama verir. Aynı zamanda bu değerlendirmeleri raporlayarak TARIMKON GENEL MERKEZE gönderir. 

Gıda satışı sunulan mekanın halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumları tüketici gözüyle gözlemler. Gözlemlenen olumsuz durum hakkında işletme yetkililerini bir tüketici ve FGM olarak olarak görüşlerini bildirir.

Sonra bu durumu kendisine ait ve cep telefonuna indirdiği  Fahri Gıda Müfettişi Uygulaması üzerinden gözlemelerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir. Bu değerlendirmelerini uygulamada yazılı ve resimli olarak paylaşımda bulunur. Aynı zamanda bu uygulamada rapor haline getirir, hazırladığı raporu TARIMKON GENEL MERKEZE gönderir.

Fahri Gıda Müfettişimiz den gelen bu raporlar Genel Merkezde uzmanlarca değerlendirilip, ilgili makamlara (Tarım ve Orman Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü) iletilerek gerektiğinde yasal işlemlerin başlatılması ve başlayan yasal işlemlerin takibi yapar. Bu raporlar aynı zamanda Genel Merkezde istatistik oluşturmak için arşivlenir.

Bu sayede aynı işletme yıl içinde kaç kez, kaç kişi tarafından olumlu/olumsuz raporlanmış, olumsuz davranışında kasıt ve / veya ihmal var mı?

Hangi il, hangi bölgede daha fazla olumlu/olumsuz örnekler oluşturmakta, en çok hangi ürünler üzerinde olumlu/olumsuz taklit/tağşiş yapılmakta gibi istatistik oluşturulmaktadır. Bu istatistikler kamuoyu ve ilgili kamu-kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

Fahri Gıda Müfettişlerimiz görevi sadece olumsuzu raporlamak değil, aynı zamanda gözlemlerinde olumlu yönde örnek teşkil eden işletmeleri de raporlamaktadır.

Fahri Gıda Müfettişlerimiz tarafından Genel Merkeze olumlu yönde gelen raporlar üzerinden, o işletmeye “HALK SAĞLIĞINA GÖSTERDİĞİ HASSASİYETTEN ÖTÜRÜ”  proje kapsamında “TEŞEKKÜR BELGESİ” ile onurlandırılmaktadır.

Burada ki amacımız; sadece olumsuz örnekleri cezalandırılmasını sağlamanın yeterli olmadığını anlatabilmek, olumlu anlamda örnek işletmelerimize bir nevi ödüllendirmek, Halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetinin, çabalarının ve gayretinin birileri tarafından gördüğünü ve takdir edildiğini bilmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Bu çalışma ödüllendirilen, olumlu anlamdaki örnek işletmelerimizdeki bu hassasiyetin sürdürülebilir kılınmasını sağlamaktadır.

                                          TEŞEKKÜR BELGESİ       

 • Bu örnek teşkil eden işletmelere proje kapsamında TARIMKON GENEL MERKEZİ tarafından “ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZİN YAPTIĞI GÖZLEMLER SONUCUNDA HALK SAĞLIĞINA GÖSTEMİŞ OLDUĞUNU HASSASİYETTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİZ”, ibaresi içeren bir TEŞEKKÜR BELGESİ düzenlenir,
 • Teşekkür Belgesi alan işletme TARIMKON ve FGM Teşkilatı tarafından önerilen ve teşkilatımızın alış-veriş noktası olarak seçilecektir. 
 • FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bu TEŞEKKÜR BELGESİ’ ni ilgili işletmeye görev ve sorumluğu içinde bağlı bulunduğu BAŞKANI ile uygun görülen bir HEYET halinde takdim eder, bu takdim SOSYAL MEDYA aracılıyla ilan edilerek çevrede bir FARKINDALIK ve KATILIMCILIK üretilmeye çalışır, aynı zamanda TARIMKON GENEL MERKEZİ resmi web sayfasında proje detaylarında yer alır,
 • TARIMKON GENEL MERKEZİ “ FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİMİZİ kendi resmi web sayfasında ADI/SOYADI, VESİKALIK FOTOĞRAFI, SİCİL NUMARASI VE İKAMET ETTİĞİ İL/İLÇE şeklinde bir KÜNYE ile bölgesinde kaydını yaparak yayınlar.
 • TARIMKON, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ olarak görevlendirdiği her kişiye bir adet ÜYE KİMLİK KARTI vermektedir.

 

Fahri Gıda Müfettişi Görev ve Yetkileri

 • FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, bu projenin bir SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olduğu,  Fahri Gıda Müfettişi olarak projede kendisine verilen bu unvan ve sorumluluğun sadece bir müşteri/ tüketici gözü ile gözlemden ibaret olduğu, bunun dışında YASAL bir DENETİM yetkisi olmadığı, bu projenin amacı sadece FARKINDALIK oluşturmak olduğu bilincini taşır.
 • Fahri Gıda Müfettişlerimiz Genel Merkeze gönderdiği olumlu, olumsuz tüm gözlem raporlarında sorumluluk bilinci ile hareket eder,
 • FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ, normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN – SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde işletmelerin gıda arz ve sunumunda, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte sağlayıp, sağlamadıkları konusunda SESSİZCE GÖZLEMLER yaparak ve bu yaptıkları gözlemlerini kendi cep telefonlarına indirdikleri FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ UYGULAMASI üzerinden bir rapor haline getirerek TARIMKON, FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE gönderir,

Fahri Gıda Müfettişi Gözlem Hususlar

 • Gıdalarda tağşiş, taklit, GDO’ lu gıdalar,
 • Gıda arzın da olmaması düşündüğünüz katkı, renk, küf,
 • Son kullanma tarihinin geçmesine rağmen rafta bulunan ürün,
 • Gıdayı servis eden yetkilinin fiziki görünüm ve hijyeni,
 • Gıda satışı sunulan mekanın hijyeni gibi halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumlar,
 • Bir gıda ARZ’ ında toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinde yeterli nicelik ve nitelikte olup, olmadığının tespiti,

… başta olmak üzere FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ gözlemlerinde aşağıda verilen tabloda verilen başlıkları kendisine esas kabul eder. Bu aşağıda verilen ve esas kabul edilen değerlendirme kriterleri GIDA KODEKSİ  kriterleri referans alınmıştır.

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİNİN GÖZLEMLERİNDE DİKKATE ALACAĞI HUSUSLAR

FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİMİZ; bir işletmede GIDA KODEKSİ kuralları içinde işletmenin halka açık kısmı kapsamında gözlemleyebileceği aşağıda belirlenen kriterler referans alınarak belirlemesi gerekmektedir.

 

S/N

İŞLETMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

5

YILDIZ

4

YILDIZ

3

YILDIZ

2

YILDIZ

1

YILDIZ

1

Gıdalarda tağşiş ve taklit olmadığı görüşüne varıldığı,

8

6,4

4,8

3,2

1,6

2

Satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi, parti ve seri numarasının açık bir dille ve görünür şekilde düzenlendiği,

7

5,6

4,2

2,8

1,4

3

Mekândaki Masa ve Servis Alanlarının temiz ve bakımlı olduğu,

7

5,6

4,2

2,8

1,4

4

Tuvaletler gıdaların işlendiği yerlerden ayrı olduğu ve üretim alanına direk açılmadığı,

7

5,6

4,2

2,8

1,4

5

Servis personellerinin kıyafetlerinin temiz, kişisel temizlik kurallarına uyumlu olduğu, üretim alanlarında sigara içmediğini,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

6

İşletmenin giriş kapısı direk üretim alanına açılmadığı,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

7

Bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmadığı,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

8

Ürüne göre soğuk zincir ekipmanın varlığı,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

9

Tuvaletlerin temiz, düzenli, müşteri ve çalışanlar  için el/yüz temizliği için lavabolar ve bu lavaboların hijyenik olduğu, sabun ve el/yüz kuruluma için malzemelerin olduğu,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

10

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, servis eden işyerlerinde personelin galoş, eldiven gibi koruyucu önlemleri aldığı,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

11

İşletmenin, Makina, Ekipman temiz ve bakımlı olduğu,

6

4,8

3,6

2,4

1,2

12

Servise ve/ veya satışa sunulan gıda ürünlerinde tabak, bıçak, çatalın temiz olduğu, pakete giren ürünlerin paketinin temiz ve uygun olduğu,

5

4

3

2

1

13

Duvarların düz yüzeyli, su geçirmez, yıkanabilir, haşere yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz ve açık renkli malzemelerden yapılmış olduğu, çatlak olmadığı, kolay temizlenebilir ve üretime uygun olduğu,

5

4

3

2

1

14

Kapı ve pencereler sinek, haşere ve diğer zararlıların girişini engelleyecek şekilde düzenlendiği,

5

4

3

2

1

15

İşletmede çalışan personelin güler yüzlü, bilgindirici, ilgili ve servislerde hızlı olduğu

5

4

3

2

1

16

İşletmenin atık ve çöplerini, gıdadan uygun bir mesafede tutulduğu, çöp kutularının ağzının kapalı olduğu,

5

4

3

2

1

17

İşletmenin yeterli aydınlatma ve havalandırma sistemin olduğu,

4

3,2

2,4

1,6

0,8

 

İŞLETMEYE VERİLEN TOPLAM PUAN

100

80

60

40

20

   

*****

****

***

**

*

 

Yukarıdaki 17 kalem konular gözlemlenerek FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ cep telefonuna indirdiği “FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ” Android ve İOS uygulama yazılım üzerinden her başlık gözetilerek yıldız değerlendirmesi yapmaktadır. 

Bu değerlendirme o işletme için verilen tüm yorumların ve puanlandırmaların toplam üzerinden değerlendirmeye tabi tutularak istismarın önüne geçilmektedir. Bu değerlendirme o işletmenin toplumda halk sağlığına verdiği değeri tüketiciler gözüyle nasıl görüldüğü referansını oluşturulmaktadır. Bu raporları ve değerlendirmeleri ilgili işletme dilediği zaman TARIMKON GENEL MERKEZİNDEN talep edebilmektedir. 

***Ayrıca her hangi bir işletme TARIMKON GENEL MERKEZİNDEN kendisinin toplumda halk sağlığına verdiği değeri, tüketiciler gözüyle nasıl görüldüğü konusunda FAHRİ GIDA MÜFETİŞLERİMİZDEN denetleme ve denetim sonrası ropor talep edebilir. 

Fahri Gıda Müfettişimizin yukarıdaki kriterlere göre değerlendirerek 100 puan üzerinden 80 puan ve üzeri puana laik görülen işletmeler için TARIMKON GENEL MERKEZ  “TEŞEKKÜR BELGESİ” düzenlenmektedir. Bu düzenlenen belge İlgili Müfettişimize ulaştırılmakta ve kendisine ulaştırılan bu TEŞEKKÜR BELGESİNİ, Fahri Gıda Müfettişimiz işletme sahibine takdim etmektedir.


FAHRİ GIDA MÜFETİŞLİĞİ YAPISI VE NASIL FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ OLABİLİRİM?

Fahri Gıda Müfettişliği 3 ayrı yapıda teşkilatlanmıştır. 

1. Fahri Gıda Başmüfettişi: Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Veteriner, Su Ürünleri Mühendisi, Doktor, Sağlık Teknikerleri yada Gıda Güvenliği, Gıda Hijyeni Eğitimi almış olmaları şarttır. FGM teşkilatı içinde her ilde ve ilçede en az bir bu branşlarda bir başmüfettiş bulundurulmaktadır. Fahri Gıda Başmüfettişi teşkilat yapısı içinde o ilde FGM teşkilatının amiri konumundadır. 

2. Fahri Gıda Müfettişi: Ülkemizin toplumunda kendisi, çocuğu, ailesi ve toplum sağlığına duyarlı, sağlıklı ve günenilir gıda tüketimine eğilimi olan, GIDA TÖRÖRÜNE karşı mücadele edebilecek her kadın ve erkek projemizde Fahri Gıda Müfettişi olabilir. 

2. Genç Fahri Gıda Müfettişi: Üniversite ve Liselerde okuyan,  kendisi, ailesi ve toplum sağlığına duyarlı, sağlıklı ve günenilir gıda tüketimine eğilimi olan, kendisine bırakılacak gelecekte daha sağlıklı bir toplumun parçası olmayı arzu eden, şimdiden GIDA TÖRÖRÜNE karşı mücadele edebilecek her  gencimiz projemizde Genç Fahri Gıda Müfettişi olabilir.

Tek yapmanız gereken bize ulaşmanızdır. 

Sizde Fahri Gıda Müfettişi olmak ister misiniz?

Aşağıdaki formu doldurup bize göndermeniz halinde uzmanlarımız size ulaşacak gerekli bilgi ve dokümanları tarafınıza ulaştırarak FAHRİ GIDA MÜFETİŞİ olmanız için işlemelerinizi tamamlayarak size teslim edeceklerdir. 


GIDA TERÖRÜNE birlikte DUR diyelim!

"Farkında olmak, Farkındalık Üretir"


 

BU LİNKTEN FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLİĞİ ÜYELİK FORMUNU İNDİREBİLİRSİNİZ!!!