Name - Surname: Özcan Şimşek

Task: Beslenme ve Tüketici Alışkanlıkları