ÜYELİK, ÜYE OLMA ŞARTLARI VE OY KULLANMA HAKKI

Ulusal ve uluslararası alanda tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı sanayi temsilcileri (gerçek ve tüzel kişilikler), TARIMKON üyelik formunu eksiksiz doldurarak,  (tarimkon_uyelik_formu_19030.pdf linkinden bu formu indirebilirsiniz), TARIMKON Genel Başkanlığına ulaştırması gereklidir. (info@tarimkon.org adresine mail gönderilebilir.)

TARIMKON Teşkilat Başkanlığına gelen üyelik başvuru formunu haftada bir toplanan yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişileri üye olarak kabul edebilir, ret edebilir veya bir süre gözlemci üye olarak kalması teklifinde bulunabilir.

Gözlemci Üye: TARIMKON üyelik başvurusu yapan üye adaylarını incelemek için TARIMKON yönetim kurulu istediği aday üyeyi gözlemci sıfatı ile kaydedebilir. Gözlemci üye TARIMKON’ un ekonomik ve iktisadi hiçbir faaliyetinden faydalanamaz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılabilir.

Gözlemci üyeler TARIMKON yönetim kurulu kararına bağlı olarak TARIMKON’ un diğer faaliyetlerde misafir olarak katılmasına müsaade edilebilir. Gözlemci üye dilediği zaman aday üyelikten çekilme hakkına sahiptir.

Oy Kullanma Şekli: TARIMKON’ a üye her gerçek ve tüzel kişilik, kurul, komisyon, iş konsey üyeleri genel kurulda oylarını gizli oy ile kullanır. Oy pusulası divan başkanlığı tarafından temiz ve anlaşılır olup olmadığı kontrol edilir.  Üye aidatlarını ödemeyen hiçbir gerçek ve/veya tüzel üye oy kullanamaz, TARIMKON’ un hiçbir organında görev almak için aday olamaz.


TARIMKON ÜYELİĞİ SİZE NE SAĞLAR?

Dünyada ekonomik gelişmeler hızla devam etmektedir. Günümüzde artan dünya ticaret hacmi ve gittikçe şiddetlenen rekabet ile birlikte, şirketlerin pazar paylarını yükseltme çabaları hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek uluslararası alanda başarılı olmaya bağlıdır.

İşletmeler sürekli gelişmeye ve büyümeye odaklıdır. İç pazar belirli bir oranda büyümeye izin vereceğinden, işletmelerimizin uluslararası pazara açılması kaçınılmazdır. Aksi halde iç pazarda büyümenin doyuma ulaşması ile birlikte işletme grafikleri artık aşağı yönde ilerleyecektir.

Dünyada tüm iş dünyasında olduğu gibi bizim alanımızda da artık günü birlik proje ve programlar geçerliliğini yitirmiştir. Her kurumsal tüzel kişilik artık 5-10 ve hatta 50-100 yıllık planlamalar, projeler yürütmektedir. Bunu sağlamak için eksiksiz ve hatasız bir program yürütülmeli kendilerine misyon, vizyon, kalite değerleri ve hedefler belirlemelidir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için projeler üretmek gereklidir. İyi bir proje tüm tarafların bir araya gelebildiği, hedef, strateji ve ortak menfaatler çerçevesinde gelişen istişarelerle gerçekleşebilir.

İşte TARIMKON tam olarak bunu yapmaktadır. Tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, yatırım ve proje sahiplerini tek bir masa etrafında toplayarak ortak istişare ile hareket eden, iktisadi, ekonomik iş birliği entegrasyonu sağlamaktadır.

Siz sektör temsilcilerimizin üretim ve tedariklerindeki girdilerini en minimum çıktılarını ise en maksimum seviyeye taşımanıza yardımcı olacak, ulusal ve uluslararası pazar, pazar araştırmaları, pazarlama ve projelerle desteklemektedir.

Ve…

 • Ulusal ve uluslararası yüzbinlerce arz/talep sahiplerinden oluşan NETWORK’ ün bir parçası olarak, global çapta tüm arz ve taleplerden haberdar olmanız sağlamaktadır.
 • Teşkilatımız, sizin için ulusal-uluslararası rakiplerinizi inceleyerek; stratejilerini, fiyat politikalarını, kampanyalarını, promosyonlarını, tüketiciye verdiği mesajlar hakkında sizleri bilgilendirerek rakiplerinizi yakından tanımanıza yardımcı olmaktadır.
 • Siz üreticimizi / işletmecimizi “ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışında ‘ÖNCE PAZAR SONRA ÜRETİM” anlayışına geçmenizde rehber olmaya çalışmaktadır.
 • Uluslararası tedarikçi/alıcılardan oluşan iş toplantıları (B2B, B2C, Çoklu iş toplantısı) organize edilerek bu toplantılarda tanıtım yapmanızı sağlamaktadır.
 • Bu network içinde bilinirliliğiniz, görünürlüğünüzü artırarak marka değerinizi yükseltmeye çalışacak,
 • Teşkilatımız dilerseniz sizin için oluşturduğu arz ve talebin tüm operasyonunu (iletişim, dil, lojistik, gümrük, hukuk, sigorta vb.) yöneterek iş yükünüzü hafifletmektedir.
 • Mevcut ihracat ve ithalatınızdaki gümrük, lojistik, kültürel ve politik sorunlarınıza yardımcı olmaya çalışacaktır.
 • Ulusal/uluslararası arenada ithalat/ihracatınızın tamamlanabilmesi için ihtiyacınız olabilecek eksik belge ve/ veya sertifika ihtiyacınızı çözmeye yardımcı olacaktır.
 • Uluslararası pazarlama, dış ticaret gibi konularında size ve/ veya personellerinize gerekli tüm eğitimleriniz uzmanlarımız tarafından verilerek, işletmenize konusunda uzman personeller yetişmenize yardımcı olacaktır.
 • Ve daha onlarca hizmetimizden yukarıda bahsedilmiştir.

Sizle daha da güçlü olacak TARIMKON alanında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olmaya devam edecektir.


TARIMKON’UN 10 YILLIK HEDEFİ

Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden TARIMKON, önündeki 10 yıl içinde;

 • Teşkilatımızın varlığını sürdürdüğü 38 ülkede satış ve pazarlama ofisi kurmak,  teşkilatlanma ülke sayısını en az 90 ülkeye yükseltmek,
 • Bu satış ve pazarlama ofislerimizin tamamında uluslararası pazarlama uzmanları yetiştirmek,
 • Tüm hedef ülkelerinin tarım ve gıda sektörüne yönelik pazar araştırmasının tamamlanmasını sağlamak ve sürekli güncel tutmak,
 • TARIMKON üyesi olan en az 5.000 firmayı uluslararası yeni pazarlara ulaştırmak,
 • Hedef ülkelerinin, ülke imajımızı artırmaya yardımcı olmak,
 • Hedef ülkeleri tarım ve gıda sektörünün üretiminde verim kalite artışı ve kalitede sürekliliğine katkı sağlamak,
 • TARIMKON aracılıyla uluslararası pazara ulaşan işletmelerimizin pazarda tutunmasını sağlayacak faaliyetlerin sürekliliğini temin etmek,
 • TARIMKON’un uluslararası pazarlama hedefinde bulunan ülkeler arasından her yıl en az 10 ülke ile B2B, B2C, Çoklu iş görüşmeleri heyet organizasyonları yürütmek,

TARIMKON, bu faaliyetler çerçevesinde söz konusu olan hedef ülkelerinin Dünya Tarım ve Gıda ticaret hacmi içerisinden,

1. Yıl: %0,5   |   2. Yıl: %1   |   3. Yıl: %2,5   |   4. Yıl: %4   |   5. Yıl: %5   |   6. Yıl: %6   |   7. Yıl: %7   |   8. Yıl: %7,5   |   9. Yıl: %8   |   10. Yıl: % 8,5 pay sahibi olabilmektir.

“TARIMKON”  Hedef ülkelerinin tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonu platformumuz içinde, aynı amaç ve faaliyetleri gözeten her gerçek ve tüzel kişilik ile beraber çalışmaktan onur duymaktadır.

TARIMKON;   “SİZ YETERKİ ÜRETİN, GERİSİNİ BİZE BIRAKIN” felsefesi ile üreticilerimize, işletmelerimize, firmalarımıza, iş adamlarımıza ulusal ve uluslararası pazarlama desteği vermeye devam edecektir.


TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU'NUN 

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE HİZMET AKIŞI ŞEMASI