TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU

Bu Kurul; tarım, gıda ve çevre bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahiplerini tek bir çatı altında toplayarak, ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonu gerçekleştirdiği bir platformdur.

TARIMKON, gerçek kişilik ve firma üyeliklerini bu platform altında üye olarak kabul etmekte, bu platforma üye olan her gerçek ve tüzel kişiliğe hizmet verebilmektedir. Bu uluslararası platform içinde oluşturulan SEKTÖRLER KURULU sayesinde tüm arz ve talep sahipleri birbirlerinden, ticaretlerinden haberdar olmaları,  iş ve networklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu Kurul, ulusal ve uluslararası arenada 200 binden fazla gerçek ve tüzel kişiliğe ulaşabilmekte ve bu networkü her geçen gün büyümektedir.

TARIMKON 10 den fazla ülke ile işbirliği anlaşmaları yapmış, 20 den fazla ülke ve bu ülkelerdeki sektör liderleri ile görüşmelere devam etmektedir.


SEKTÖR KURULLARI

TARIMKON’ un kurumsal işbirliği tesis etme mekanizması sektör kurullarıdır. Sektör Kurulu, Genel Sekreterliğine bağlı çalışmaktadır. Her bir sektör kurulu ihtiyaç doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları belirlenmektedir. Bu kurullar, bir kurul başkanı, bir başkan yardımcı ve bir kurul sekreteri olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.  Kurul Yönetimi her 3 yılda bir yapılan TARIMKON Genel Kuruldan sonra kurula üye işletmelerin temsilcilerinden oluşan delegeler arasında seçimle belirlenir.

Tarım Sektör Kurulu, Gıda Sektör Kurulu, Hayvancılık Sektör Kurulu ve Tarım Dışı Yan Sanayi Sektör Kurulu olarak 4 ana sektör görev yapmaktadır. Bu Sektör Kurulları altında İŞ KONSEYLERİ yapılanması mevcuttur.


İŞ KONSEYLERİ YAPISI

İlgili kurullar adı altında ilgili sektörel iş kollarına verilen addır. Konseyleri ilgili sektör üye temsilcileri oluşturmaktadır. Konseye üye alınacak tüzel kişilik tarım, gıda ve bu sektöre dayalı sektörler de faaliyet göstermektedir. Bir iş konseyinde en az beş gerçek veya tüzel kişilikten oluşmaktadır. İş Konseyleri, ilgili sektör kuruluna bağlı çalışmaktadır.

İş Konseylerinin asili görevi; tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, yatırım ve proje sahipleri ile tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik işbirliği entegrasyonunu sağlayabilmektir.