“Tarım Herkes İçindir” sloganı ile çıktığı yolda; Tarımsal üretimde verim ve gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin, yüksek verimli, kaliteli üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışan, Toplumların sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, Biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici dengesini gözeten, modern, güvenilir, insan odaklı, bir kuruluş olma yolunda devam etmekte ve doğrultuda uluslararası projeler üretmektedir.


In the way which starts out with the slogan “Agriculture for Everyone” It continues to being a modern, trustable, people oriented, organization which is trying to extend usage of modern technology, high productive, qualified production materials in order to increase productivity in agricultural production and quality in food sector,To meet healthy nutrition needs of public in sufficient quality and quantity with economical, ecological and social sustainable ways, Protects biological diversity and converts it social utility, takes into consideration developed producer consumer balance which can compete in international area with the contribution of agriculture and agricultural industry and accordingly produces international projects.